=

máy nghiền hình nón vi tối đa 10t h

thời gian mưa tối đa là 150 – 180 phút. Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P đối với khu vực đô thị phụ thuộc vào qui mô và tính chất công trìnhSố liệu mưa cần có chuỗi thời gian quan trắc từ 20 đến 25 năm bằng máy đo mưa tự ghi

Tìm hiểu thêm