=

máy nghiền thủy tinh để bán canda

23 triệu năm trước đây mặc dù nguồn gốc chính xác và các mốc thời gian trong quá trình tiến hóa của chúng hiện vẫn đang tiếp tục được đào sâu nghiên cứu.. Kể từ sau sự kiện tuyệt chủng ...Khủng long là một nhóm bò sát [phụ chú 1] thuộc nhánh Dinosauria

Tìm hiểu thêm