=

các nhà cung cấp thiết bị nhà máy magnetite

do sắt oxide có mặt rất nhiều trên bề mặt hành tinh làm cho bề mặt nó hiện lên ... tiếng Anh: Mars) là hành tinh thứ tư tính từ Mặt Trời và là hành tinh có kích thước bé thứ hai trong Hệ Mặt Trời chỉ lớn hơn Sao Thủy.Nó thường được gọi với tên khác là "Hành tinh Đỏ"

Tìm hiểu thêm